Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,164
Pray, Miss, are yon already
engaged for the next qua-
drille?
Can I have the honour of dan-
cing the third cotillon with
you, Ma'am?
Shall I be happy enough to
dance the fourth quadrille
with you, Miss?
Haven't you a single dance
free. Miss?
May I beg for the next turn?
I'm sorry to refuse you. Sir,
but I have promised it to
Count Z.
Thank you. Sir, but I'm really
too tired.
I shall be happy to wait till
you have rested.
I hope you don't mean to
leave off already, Ma'am?
I must ; our carriage is
waiting and I must cool
myself a little.
May I fetch you an ice? —
a glass of lemonade?
Can I offer you any refresh-
ment?
We've had a very amusing
night of it.
CHAP. XLIV,
Cards.
De you play at cards?
I play now and then. I very
seldom play. I've no objec-
tion to take a hand.
Mejufvrouw, zijt gij reeds
geëngageerd voor de vol-
gende quadrille ?
Mejufvrouw, mag ik de eer
hebben de derde cotillon
met u te dansen?
Zal ik het geluk hebben,
de vierde quadrille met u
te dansen, Mejufvrouw?
Hebt gij geen dans vrij , Me-
jufvrouw?
Mag ik u voor den volgen-
den keer vragen?
Het spijt mij dat ik u moet
weigeren , Mijnheer ! want
ik heb dit reeds aan den
Graaf Z. beloofd.
Ik danku. Mijnheer! ik ben
inderdaad reeds te vermoeid.
Ik zal gaarne wachten, tot-
dat gij uitgerust zijt.
Ik hoop niet, Mejufvrouw !
dat gij voornemens zijt ons
reeds te verlaten?
Ik moet wel, want ons rij-
tuig wacht, en ik moet
een weinig bekoelen.
Mag ik een glaasje ijs, (limo-
nade) voor u lialen ?
Mag ik u eenige verfrissching
aanbieden?
Wij hebben een zeer aange-
namen avond gehad.
HOOFDSTUK XLIV,
Kaarten.
Speelt gij kaart?
Ik speel van tijd tot tijd. Ik
speel zeer zelden. Ik heb
er niets tegen om eens
meê te spelen.