Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,163
Keep on the points of your
toes.
Your heels must never touch
the floor.
Finish with a gaWopade.
You have put the whole figwve
into con/«sion.
What an extremely in/ricate
figure this is !
I never waltz; I am bo suh-
ject to giddiness.
I hope to see you at the ball
to-morrow evening.
The room is too small for so
many persons.
I hope they will open a win-
dow.
There's a couple wanting.
Don't you find the music too
quick ?
What a beautiful, sprightly
figure Miss L. is!
What elegance there is in her
motions !
I thought Miss F. was to be
brought out this season.
What a very bad dancer I
had!
I never had such an awk-
ward partner in all my life.
I am already engaged for five
quadn7/es.
1 haven't one more dance free.
Do you note down all your
engagemBnis ?
I find it very inconvenient to
carry a note-book.
What a heat you are in ! you
must be extremely fatigued.
The music is not lively enough.
Houdt U op de teenen.
Uw hielen moeten nooit den
grond raken.
Sluit nu met een gallopade.
Gij hebt den dans geheel in
de war gebragt.
Welk eene ingewikkelde fi-
guur is deze!
Ik wals nooit, ik word zoo
spoedig duizelig.
Ik hoop u morgen avond op
het bal te zien.
Ue kamer is te klein voor
zooveel personen.
Ik hoop dat zij een venster
zullen openen.
Er ontbreekt een paar.
Vindt gij niet dat de muzijk
te snel is?
Welk een fraaije, levendige
gestalte heeft Mejufvrouw L!
Welk een bevalligheid is er
in haar bewegingen!
Ik dacht dat Mej. F. in dit
saisoen het eerst in gezel-
schap zou komen.
Welk een slechten danser had
ik!
Ik heb in mijn leven nog zulk
een slechten danser (slechte
danseres) niet gehad.
Ik ben reeds voor 5 quadrilles
geëngageerd.
Ik heb geen dans meer vrij.
Schrijft gij al uwe engagemen-
ten op?
Ik vind het zeer lastig om
een dansboekje te houden.
Wat zijt gij warm! gij moet
zeer vermoeid zijn.
De muzijk is niet vrolijk
genoeg.