Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,162
That's the third position.
I should like to see you try
a wiznuet.
You don't curtsey low enough.
Do pray look at your dancer.
Don't keep your eyes fixed
on your feet.
Don't draw your shoulders
up so.
Pay attention to the measme.
Round your arms gracefully ;
they are too stiff.
I fear we are but three couple.
Never mind; one couple may
look on.
It will come to their turn
afterwards.
Do you remember all the fig-
ures of the country-dance?
Forwards; backwards; cross
over; right and left, back
to your places; up the
middle and down again.
Your hand to your Lady ! —
balancez; cross hands.
You all seem to understand
it; now then begin.
Don't frisk about so! You
hop instead of gliding.
Your whole body is in a quiver.
You shouldn't dance with
your feet only.
Dancing should be a mere
amusement.
Do you dance the Mazurka?
Do you waltz ? Do you like
waltzing?
Don't cling to your partner
for support.
They are going to begin a
cotitlon.
Dit is de derde positie.
Ik zou u gaarne een menuet
zien dansen.
Gij buigt niet diep genoeg
Zie naar uwen danser.
Zie niet naar uw voeten.
Trek uw schouders niet zoo op.
Ik bid u let op de maat.
Houd uw armen beter ; zij
zijn te stijf.
Ik geloof dat er slechts drie
paren zijn.
Dat is niets: één paar mag
toezien.
Dan komt later de beurt aan
hen.
Herinnert gij u al de figuren
van den contredans?
En avant, en arriéré; traver-
sez , à droite , à gauche, en
place, chassez.
Geef de hand aan uw Dame!—
Balancez; chaîne Anglaise.
Gij schijnt het allen te ken-
nen ; begint nu.
Springt niet zoo in de rondte !
Gij huppelt in plaats van
te zweven.
Uwligchaam beeft geheel en al.
Gij moet niet met uw voeten
alleen dansen.
Het dansen moet slechts eene
uitspanning zijn.
Danst gij de Mazurka?
"Walst gij? Houdt gij van
walsen?
Steun niet op uw danser.
Zij beginnen juist een cotillon.