Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
WSS"
,161
The eZbow should mcline a
little outwards.
The point of the foil must
be rather eZevated.
Nearly on a line with the
upper part of your adver-
sary's breast.
The left arm is used to balnnce
the body in its different
wosments.
The body should be sideways
and the head turned to-
wards the right.
You thus keep the point of
j-our foil in sight.
The JaZance of the body must
rest on the left leg.
CHAP. XLIH.
Dancing. — Ball.
The dancing-master is already
come.
Let us go in to our dancing
lesson.
Let me see if you remember
the positions.
Place your heels together;
toes oi/twards; so: that's
the first position.
Stretch the right foot grace-
fully sideways.
I said sideways! Neither
backwards nor forwards.
So: that's the second position.
Now place the right foot
gently forwards.
Draw the left foot after it
till it comes in contact a
little behind.
De elleboog moet een weinig
naar buiten gekeerd zijn.
De punt van de floret moet
iets hooger zijn.
Bijna op dezelfde lijn met het
bovenste gedeelte van de
borst van uw tegenpartij.
Den linkerarm gebruikt men
om het ligchaam bij de
verschillende bewegingen
in evenwigt te houden.
Het ligchaam moet eenigzins
ter zijde gekeerd en het
hoofd regts gewend zijn.
Zoo houdt gij de punt van
uw floret altijd in het oog.
De zwaarte van het ligchaam
moet op het linkerbeen rus-
ten.
HOOFDSTUK XLIH.
Het dansen. — Het Bal.
De dansmeester is reeds ge-
komen.
Laat ons naar de dansles
gaan.
Laat mij eens zien of gij de
posities nog kent.
Plaats uw hielen bij elkan-
der ; de teenen naar buiten;
zoo : dat is de eerste positie.
Strek den regtervoet zijlings
uit.
Ik zeide zijlings en niet naar
achteren of naar voren.
Zoo : dat is de tweede positie.
Zet nu uw regtervoet zacht
vooruit.
Trek den linkervoet aan , tot
dat hij dezen van achteren
raakt.