Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,160
It 'waparts an easy deportment
and a graceful action.
It requires extraordinary
acwteness of eye and a^i/ity
of body.
Foils should be proportioned
to the size of the person
using them.
It is aduisable to wear a glove
on the right hand.
It should be well padded on
the back and the outsides
of the fingers.
The masks must have wire
fronts.
They should be stout enough
to resist an accicZcntal thrust
at the face.
The hilt of the foil must lie
flat in the hand.
The pummel should rest upon
the wrist.
The first posiVwn is similar to
that in dancing.
The right foot /orward with
the heel advanced.
You then advance your right
foot about half a yard from
the left one.
The two heels should be in the
same line.
The wrist should be turned
so that the nails appear
upward.
The sword-hand should be on
a parallel with the lower
part of the breast.
The arm must not be stretched
but a little bent.
Het geeft een goede houding
en een bevallige beweging.
Het vordert een buitengewone
scherpte van het oog en
vlugheid van ligchaam.
De floretten moeten naar de
grootte der personen zijn.
Het is raadzaam, aan de
regterhand een handschoen
te dragen.
Deze moet aan den bovenkant
van de hand en de vingers
goed gevuld zijn.
De maskers moeten van voren
met draad (ijzer of koper)
zijn.
Dit moet sterk genoeg zijn, om
een toevalligen stoot in het
gezigt te kunnen weêrstaan.
Het gevest van de floret moet
vlak in de hand liggen.
De degenknop moet tegen het
gewricht van de hand steu-
nen.
De eerste positie is gelijk aan
die van het dansen.
Den regter voet voor, den
hiel naar voren.
Dan plaatst gij uw regtervoet
omstreeks een half el van
den linker.
De twee hielen moeten in
dezelfde lijn staan.
Het gewricht van de hand
moet zoo gedraaid worden,
dat de nagels boven komen.
Het gevest moet paralel zijn
met het onderste deel van
de borst.
De arm moet niet regt uitge-
strekt maar een weinig
gebogen zijn.