Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,159
little before an object that
crosses one's point of sight.
Shoot high for a bird rising
in its flight.
If a bird range forty yards
off, you may safely aim
6 inches before it.
If a hare or rabbit be run-
ning in a straight line before
yoU;
aim between his ears.
Practice however is the main
thing.
The spoortsmau's best dXly
and friend is his dog.
Pointers, setters and spaniels
are all excellent for shoot-
ing.
The pointer when suf/?ciently
near the game stands erect.
The true-bred setter sits upon
his haunches.
Or he lies close to the ground.
The spaniel is generally
white, with irregular,
Ziwer-colouredor black spots.
He has long hair with pendu-
lous ears and tail.
He is remarkable for his sa-
gac'iij and obedience.
The butt-end of a gun is call-
ed the stock.
CHAP. XLII.
Fencing.
The art of fencing is an excel-
lent exercise and an eZegant
amusement.
voor het doel schieten , dat
juist in het gezigtspunt is.
Schiet hoog naar een vogel,
die in zijn vlugt rijst.
Indien een vogel op een af-
stand van 40 ellen vliegt,
moogt gij gerust 6 duim
daarvoor mikken.
Indien een haas of konijn regt
voor u uitloopt, mik dan
tusschen zijne ooren.
Oefening is echter de hoofd-
zaak.
De hond is de beste vriend en
bondgenoot van den jager.
Pointers, Setters en Spaniels
zijn de beste op de jagt.
Als de pointer digt genoeg bij
het wild is, staat hij regt op.
De echte setter zit op zijn
achterpooten.
Of hij ligt op den grond.
De spaniel (patrijshond) is ge-
woonlijk wit met onre-
gelmatige , leverkleurige
of zwarte vlekken.
Hij heeft lang haar met han-
gende ooren en hangenden
staart.
Hij is opmerkenswaardig we-
gens zijn scherpzinnigheid
en gehoorzaamheid.
Het onderste einde van een ge -
weer wordt kolf genaamd.
HOOFDSTUK XLII.
Schermen.
Het schermen is een voortref-
felijke oefening en een fraai
vermaak.