Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
p
,158
They are both double barrelled
guns.
Are thej detonating guns or
on the old principle?
One is for percussion caps,
the other is with a flint
and pan.
The inuention of /uZrainating
powder is an inva/uable
auxiViary fo the spoVsman.
Let us see if our guns are in
good condition.
Put no faith in an old charge.
It's ten to one but it hangs
fire (misses fire).
Look if the touch-hole is free
every time you load.
Look if your gun is cocked.
I always keep my powder in
canisters, closely corked
and sealed.
Sportsmen differ much about
the seZection of shots.
What sort of wadding do you
use?
Hat, card, leather or even
common soft paper is as
good as anything.
Are you a good marksman?
I have had a great deal of prac-
tice in shooting at a target.
My eye always flinches when
[ draw the trigger.
1 can't get rid of a certain
tremour at the springing
of game.
A pack of grouse or a covey
of partridges for instance.
One must always shoot a
Het zijn beide dubbele ge-
weren.
Zijn het slag-geweren, of zijn
zij naar de oude manier?
Het eene is een percussie-
geweer, het andere met
vuursteen en pan.
De uitvinding van knal-bus-
kruid is eene onschatbare
hidp voor den jager.
Laat ons eens zien of onze
geweren in een goeden
toestand zijn.
Verlaat u niet op eene oude
lading.
Het is tien tegen een dat ze
niet afbrandt.
Zie telkens als gij laadt, of
het laadgat open is.
Zie of uw geweer overge-
haald is.
Ik heb mijn kruid altijd in
digt gekurkte, verzegelde
bussen.
De jagers oordeelen zeer ver-
schillend over de keus van
den hagel.
Welke soort van proppen
gebruikt gij?
Vilt, kaartpapier.leer, of zelfs
gewoon zacht papier is even
zoo goed als iets anders.
Kunt gij goed mikken?
Ik heb mij zeer geoefend in het
schieten naar de schijf.
Ik beweeg altijd mijn oog als
ik den trekker overhaal.
Ik heb altijd een ligte be-
ving als het wild te voor-
schijn komt.
Bij voorbeeld een vlugt kor-
hoenders of patrijzen.
Men moet altijd een weinig