Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,157
Nine hares out of ten resort
to perpetual doubles.
The instant a hound catches
the scent, he will drop his
tail and spring to the front.
The dog that has lost it,
etevates his and seems en-
gaged in questing.
Always keep a look-out upon
the leaders.
Manj qualities must combine
to form an accomplished
foxhunter.
Stag-hunting is Zimited to a
very few districts.
Shooting.
H unting is only said in English
of a par force jagt.
To follow game on foot with
dog and gun is called shoot-
ing.
We have in England hare-
shooting , partridge-shoot-
ing, pheasant, grouse and
snipe or wood cock-shoot-
ing, etc.
Deer are very seldom shot
in England.
It is more the practice in the
Highlandi of Scotland,
where there are quantities
of wild deer.
This amusement is there cal-
led deer-stalking.
We are going on a shooting-
party to-morrow morning.
I have two excellent fowling-
pieces.
Negen hazen van de tien ne-
men gedurig wendingen in
hun loop.
Op het oogenblik dat een hond
lucht krijgt, laat hij den
staart vallen en springt
vooruit.
De hond die het verloren heeft,
zet den staart op en schijnt
het te zoeken.
Houdt altijd een oog op de
leaders (de voorsten).
Vele hoedanigheden moeten
zich vereenigen, om een be-
kwaam vossenjager te zijn.
De hertenjagt bepaalt zich tot
zeer weinige distrikten.
De horte Jagt.
Hunting wordt in het Engelsch
slechts gezegd van een par
force jagt.
Het wild te voet volgen met
het geweer in de hand,
noemt men: shooting.
Wij hebben in Engeland ha-
zen-, patrijzen-, faisanten-,
hoenders- en snippen of
houtsnippen-jagten, enz.
Rood wild wordt in Engeland
zelden geschoten.
Dit is meer het gebruik in de
Hooglanden van Schotland,
waar een menigte rood
wild is.
Dit vermaak wordt daar deer-
stalking genaamd.
Wij gaan morgenochtend op
de jagt.
Ik heb twee beste geweren
om op vogels te schieten.