Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,155
CHAP. XLI.
PLEASüRES AND AMÜSEMENTS.
Racing.
The English are extremely
fond of field-sports.
The chief of these are racing,
hunting, shooting and
hawking.
Horse-racing is a diversion
more in use in England than
in any other country.
A good race-horse should be
strong, yet as light as
possible.
He should be tall, long and
well shaped.
He should be nervous, of high
mettle and good wind.
Racing became a general and
national amusement in the
time of James I.
The usual trial of speed is
one English mile.
The test of continuance or
bottom is four miles.
The true proof of thorough
blood in a racer, is con-
tinuance.
There's a great deal of fraud
practised in the whole bu-
siness of the turf.
It has now become a species
of g'ambling.
A heat means the prescribed
distance which the horses
are to run.
HOOFDSTUK XLI'.
VERMAKEN EN UITSPAN-
NINGEN,
Wedrennen.
De Engelschen zijn groote
minnaars van uitspanningen
in de open lucht.
De voornaamste zijn wedren-
nen , jagen, schieten en de
valkenjagt.
Het wedrennen is eene uit-
spanning die in Engeland
meer in gebruik is dan in
eenig ander land.
Een goed renpaard moet sterk
zijn, maar toch zoo ligt
mogelijk.
Het moet hoog, lang en wel-
gevormd zijn.
Het moet gespierd en vurig
zijn en een sterke borst
hebben.
Het wedrennen werd een alge-
meen en nationaal vermaak
ten tijde van Jacobus I,
De gewone maat van de snel-
heid is een Engelsche mijl.
De proef van volhouden of
kracht is 4 mijlen.
Het echte bewijs dat een paard
volbloed is, bestaat in het
volhouden.
Er wordt in alle renbaan-za-
ken veel bedrog gepleegd.
Het is nu een soort van ha-
zardspel geworden.
Heat is de bepaalde afstand
dien de paarden moeten
afleggen.