Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
Is this a Turkish pipe-bowl ?
Do give me your pipe-scocper.
What a fine collection of to-
bacco-bags you have!
This is a most beautiful am-
ber »iouMpiece.
Have you a flint and steel
about you?
Do strike a light, will you?
Here are some matches.
May I offer you a pinch of
snuff!"
No, thank you , I never take
snuff.
Your snuff is very strong;
how it makes me sneeze!
Let me look at your snuff-box.
What is said in England when
any one sneezes?
Nothing at all; no more than
when one coughs.
SnufF-taking was recommend-
ed me for my eyes.
Your snuff is too dry; it flies
down to one's throat.
CHAP. XL.
Newspapers and PerioAicals.
Have you seen the newspa-
per this morning?
Is there anything new in the
papers ?
Periodicals are nowhere so
««merous as in England.
Besides tlie daily papers, there
are numbers of periodicals
published under the titles
of Reyzews and Magazines.
Is dat een Turksche pijpen-
kop?
Geef mij uw pijpenwroeter.
Wat hebt gij een fraaije ver-
zameling van tabakszakken!
Dat is een zeer fraai barn-
steenen mondstuk.
Hebt gij een staal en vuur-
steen bij u ?
Wilt gij zoo goed zijn om
vuur te slaan?
Hier zijn zwavelstokken.
Mag ik u een snuifje aanbie-
den?
Dank u, ik snuif nooit.
Uw snuif is zeer sterk; wat
doet zij mij niezen!
Laat mij uw snuifdoos zien.
Wat zegt men in Engeland
als er iemand niest?
Niets, even zoo min als wan-
neer iemand hoest.
Het snuiven is mij aangera-
den voor mijne oogen.
Uw snuif is te droog, zij
vliegt naar de keel.
HOOFDSTUK XL.
Nieuwspapieren en Tijd-
schriften.
Hebt gij heden morgen de cou-
rant gelezen?
Is er iets nieuws in de cou-
ranten?
Dagbladen zijn nergens zoo
talrijk als in Engeland.
Behalve de couranten, zijn
er vele tijdschriften, die
uitgegeven worden onder
den naam van Reviews en
Magazines,
7*»