Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,152
I know some people have a
great an/ipathj to the smell.
I like it extremely ; I find it
quite /»'«grant.
I don't object to it while smok-
ing, but the a/ter smell
in a closed room is quite
horrid.
It depends a good deal on
what tobacco one smokes.
Is there much smoking in
England ?
Tiie habit of smoking has
much mcreased there, with-
in these last ten "years.
They scarcely smoke any-
thing but cigars.
Among the common-people,
it is chiefly the Irish la-
bourers that smoke.
Even Irish women of the low-
est class, such as apple-
women or oyster-women
are to be seen with a pipe
in their mouths.
They smoke Dutch white clay-
pipes.
A »«eerschaum is considered
a great rarity.
Let me recommend you one
of these cigars.
This is a very mild quality.
I don't like strong cigars
myself.
I always smoke Ilayanahs.
They are too new; cigars
are all the better for keeping.
The drier a cigar is, the fi-
ner its JlaYom.
This cigar is badly rolled;
it has no vent.
Ik weet dat sommigen een
grooten afkeer van den reuk
hebben.
Ik houd er veel van. Ik vind
het zeer welriekend.
Ik heb er niets tegen zoolang
als er gerookt wordt; maar
daarna is de lucht in een
gesloten kamerverfoeijelijk.
Het hangt er veel van af wel-
ken tabak men rookt.
Rookt men in Engeland veel ?
De gewoonte om te rooken
is daar in de laatste tien
jaren zeer toegenomen.
Men rookt er bijna niets dan
cigaren.
Onder het gemeene volk roo-
ken de lersche arbeiders
het meest.
Zelfs de gemeenste lersche
wijven , zoo als de appel-
of oester-wijven , ziet men
met een pijp in den mond.
Zij rooken uit Hollandsche
witte aarden pijpen.
Een meerschuimen pijp wordt
als iets zeer zeldzaams be-
schouwd.
Ik kan u een van deze siga-
ren aanbevelen.
Dit is een zeer ligte soort.
Ik houd zelf niet van zware
sigaren.
Ikrookaltijdllavanna-sigaren.
Zij zijn te versch ; sigaren wor-
den beter door het liggen.
OO
Hoe di-ooger een sigaar wordt,
des te aangenamer is de reuk.
Deze sigaar is slecht gerold ;
er is geen lucht in.