Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,151
So, that's better. I think you'll
soon be free from the cord.
Spunge yourself well over
before you go in.
Take time to cool yourself;
you are all in a perspiration.
Don't stand shivering there;
jump in at once.
Can you swim on your back ?
Can you float?
How long can you hold your
breath under water ?
I can turn over head and
heels in the water.
Keep quiet, else I'll give you
a good ducking.
1 am saiject to a cramp in
the leg.
Isn't the stream rapid ?
Yes, but one must keep
within the stockades.
I should like to take a warm
bath.
There are also shower-baths ,
cold and tepid.
CHAP. XXXIX.
SmoTcing. Snuff-taking.
Do you smoke ? Do you like
smoking ?
Is the smell of toiacco disa-
greeable to you?
Not in the least; pray smoke
on , Sir.
I can't bear the smell of to-
bacco ; it makes me almost
sick.
1 can't suffer it in the room ,
but I don't mind it in the
open air.
Zoo is het beter. Ik geloof dat
gij spoedig vrij zult zijn van
de koord.
Maak u nat met een spons,
voor dat gij in het water gaat.
Neem tijd om te bekoelen; gij
zijt zeer bezweet.
Sta daar niet te bibberen;
spring er met een in.
Kunt gij op uw rug zwemmen ?
Kunt gij drijven?
Hoe lang kunt gij onder wa-
ter uw adem inhouden?
Ik kan onder water over het
hoofd buitelen.
Houd u stil, anders zal ik
u fiksch onderdompelen.
Ik heb dikwijls kramp in
het been.
Is hier geen snelle stroom ?
Ja, maar men moet zich bin-
nen de palen houden.
Ik zou wel een warm bad
willen nemen.
Er zijn ook warme en laauwe
druipbaden.
HOOFDSTUK XXXIX.
Rooken. Snuiven.
Rookt gij ? Houdt gij van
rooken ?
Is de reuk van den tabak u
onaangenaam ?
Niet in het minst; rook ge-
rust voort, mijnheer!
Ik kan den reuk van den
tabak niet verdragen; ik
word er bijna ziek van.
In de kamer kan ik het niet
verdragen, maar in de open
lucht hindert het mij niet.