Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,150
Mind! tliere's a wide ditch
on the other side.
You sit your horse jjerfectly.
I could hardly keep my seat.
What a sweat the groom's
pony is in!
Come let us walk our horses
home.
CHAP. XXXVHI.
Bathing. Swimming.
Will you go to bathe with me?
Do you go to the swimming
school?
Are you a good swimmer?
Yes, but I never learned
swimming.
Boys learn swimming of them-
selves.
Do you leap into the water
or walk down the stair?
I don't like diving.
One should always go in
head foremost.
How many times can you
swim round the school with-
out resting?
I only began learning a month
ago.
I am still fastened to the cord,
(rope).
I can cross the school in 6
strokes.
Slowly! Slowly! your motions
are too quick and irregular.
You don't keep time with
your legs and arms.
You don't spread your legs
enough.
Strike out with arms and legs
at the same moment.
Denk er om,dat er aan de ande-
re zijde een breede sloot is.
Gij zit vast op uw paard.
Ik kon naauwelijks op mijn
paard blijven zitten.
Wat zweet de hit van den
stalknecht!
Kom , wij zullen onze paarden
naar huis laten stappen.
HOOFDSTUK XXXVHI.
Baden. Zwemmen.
Gaat gij met mij baden?
Gaat gij naar de zwemschool?
Zijt gij een goed zwemmer?
Ja, maar ik heb hel nooit
geleerd.
De jongens leeren het zwem-
men van zelf.
Springt gij in het water, of
gaat gij den trap af?
Ik houd niet van duiken.
Men moet er altijd in gaan,
met het hoofd vooruit.
Hoe dikwijlskunt gij de school
» rond zwemmen , zonder te
rusten ?
Ik begon het eerst vóór een
maand te leeren.
Men houdt mij nog altijd vast
met de koord (het touw).
Ik kan de school in 6 sla-
gen doorzwemmen.
Zacht wat! Uwe bewegingen
zijn te snel en te onregelmatig.
Gij houdt geen maat met
uw beenen en armen.
Gij spreidt uw beenen niet
genoeg uit.
Sla uw voeten en armen te
gelijk uit.