Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,149
horses in the country and
one of the best leapers.
He makes nothing of a 5
barred gate.
We'll go over and see the
two stallions on the other
side of the yard.
They are both first rate
horses.
Come, shall we take a ride
together ?
\Yhich horse would you like
to have saddled?
Any quiet horse you can re-
commend.
I am not much used to riding.
I haven't been on horseback
for several years.
What a high pomrael this
saddle has 1
My stirrups are too short;
let out the straps.
My stirrups are too long;
you may take in the straps
a couple of holes.
Which sort of bit do you
like best?
One always rides now with
a curb-bit.
That plain sna/fle is too weak
for the brown mare.
That young jockey of yours
is a capital rider.
Your gelding is always break-
ing into a gallop.
How gently this mare canters!
she'd be a nice quiet horse
for a lady.
She goes through her paces
beautifully.
Can you leap that rail there ?
paarden van het land en
een van de beste loopers.
Een hek met 5 sporten is
niets voor hem.
Wij zullen de beide hengsten
aan den anderen kant van
de plaats gaan zien.
Het zijn beide paarden van
de beste soort.
Kom, zullen wij te zamen
gaan rijden?
Welk paard wilt gij gezadeld
hebben ?
Dat is mij hetzelfde, mits
het mak zij.
Ik ben niet zeer ervaren in
het rijden.
Ik ben in jaren niet te paard
geweest.
Welk een hooge knop is er
op dit zadel I
Mijn stijgbeugels zijn te kort;
maak de riemen langer.
Mijn stijgbeugels zijn te lang;
gij moet de riemen een paar
gaten hooger gespen.
Welke soort van gebit hebt
gij het liefst?
Men rijdt nu altijd met de
stang.
Deze enkele trens is te zwak
voor de bruine merrie.
Uw' jonge jockey (rijknecht)
is een voortreffelijk ruiter.
Uw ruin gaat altijd terstond
in galop.
Wat galoppeert die merrie
zacht! zij zou een fraai
dames-paard zijn.
Zij heeft een fraaijen gang.
Kunt gij over dat hek sprin-
gen?