Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,147
You haven't dusted the cush-
ions.
See that you clean the lamps
well.
The left door-handle goes
very stiff.
You've forgotten to put up
the steps.
We are going to take a little
airing round the park.
I shall drive myself; the coach-
man may get up behind.
Lot us go out and see the hor-
ses put to.
Is that the same pole I had last
time?
Shorten the traces a little.
AVhat enormously large blink-
ers those are!
That is a very nice light col-
lar.
Isn't the nose-band a little too
short?
He has forgotten to put on
the pad-cloth.
The pad isn't forward enough.
UniucHe the draft-rein; so,
now it's straight again.
Loosen (tighten) the curb-bit.
Bring out the two greys; we
may as well give them a run
at the same time.
I'll drive four in hand this
morning.
Put the greys in as wheel-
horses, they won't run as
leaders.
The off-side (near-side) wheel-
er goes a little lame.
Jump down and see what's
the matter.
Gij hebt de kussens niet uit-
geklopt.
Maak de lantaarns goed
schoon.
De klink van de linkerdeur
gaat zeer stroef.
Gij hebt vergeten de treê op
te slaan.
Wij willen een luchtje schep-
pen in het park.
Ik zal zelf rijden ; de koetsier
kan achterop gaan.
Laat ons naar builen gaan, om
de paarden te zien inspannen.
Is dat dezelfde dissel dien ik
laatst had?
Maak de strengen wat korter.
Welke ontzaggelijk groote
ooglappen zijn dat!
Dat is een zeer fraai en ligt
haam.
Is de neusriem niet een wei-
nig te kort?
Hij heeft vergeten er de de-
ken op te leggen.
Het kussen ligt niet genoeg
voorop.
Maak het leidsel los; zoo, nu
is het weêr regt.
Maak de kinketting losser
(vaster).
Breng de twee schimmels voor;
wij kunnen ze ook meteen
wel eens laten loopen.
Ik zal heden morgen met
het vierspan rijden.
Span de schimmels achter;
als voorspan zouden zij niet
willen loopen.
Het achterstepaard aande reg-
ter(linker) handloopt kreupel.
Spring er af, en zie eens wat
het is.