Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,146
Ours is only an 8 stall stable.
The coach-house of course is
only in proportion.
We have only room for the
famWj carriage and landaw.
I have been obliged to send
the travelling carriage back
to the country.
I must place my gig under
cover in the yard.
The coachmaker is come to
speak about repairs.
The panneh of the calas/i
must be fresh varnished.
When will my cab be/nished?
I wish to have my arms on
the pannelsofthe curricle.
You must put an imperial on
the travelling coach.
The town-carriage wants a
new hammer-cloth.
Have you received the new
patent aa^letrees from Eng-
land?
I think there's a spoke bro-
ken in one of the fore
wheels.
Have you examined the two
hind wheels?
Couldn't you change these
large grasshopper springs ?
Is there room for two foot-
men on the standard behind ?
One of the sashes sticks; you
must ease it a little.
How dirty the lining is!
Onze stal is slechts voor 8
paarden.
Het koetshuis is natuurlijk
naar evenredigheid.
Wij hebben slechts plaats voor
de staatsiekoets en den lan-
dauer.
Ik ben verpligt geweest om
mijn reiskoets weder naar
buiten te zenden.
Ik moet mijne gig op de plaats
onder dak zetten.
De wagenmaker is gekomen
om over herstellingen te
spreken.
De paneelen van de kales
moeten op nieuw vernist
worden.
Wanneer is mijne cabriolet
gereed ?
Jlijn wapens moeten op de
paneelen van de karrikel
geschilderd worden.
Gij moet eene imperiale op
de reiskoets maken.
De stadskoets heeft een nieuw
dek op den bok noodig.
Hebt gij de nieuwe patent-
assen uit Engeland ontvan-
gen?
Ik geloof dat er in een van
de voorste raderen een
spaak gebroken is.
Hebt gij de twee achterste
raderen onderzocht?
Kunt gij deze groote spring-
veeren niet veranderen?
Is er plaats voor twee knechts
achterop ?
Een van de raampjes gaat
moeijelijk open; gij moet dit
verbeteren.
Wat is de voering smerig.