Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
Look ! there's another steamer
coming in the opposite di-
rection.
What a swell she makes in
passing us.
It's a Hamhnrg steamer just
going out.
How fast her paddles splash
round!
She must be running 8 or 9
knots an hour.
What quantities of small craft
there are crossing in every
direction.
I can't think how they manage
to keep clear of each other
One would expect to see them
run foul of each other every
minute.
There's l^ooZwich just ahead
of us.
How much narrower the ri-
ver is getting!
How the vessels are crowded
together on each side!
Here we are at the wharf;
let's make haste ashore.
Zie, daar is eene andere
stoomboot, die in een te-
gengestelde rigting komt.
Welke golven maakt zij on-
der het voorbij varen!
Het is een Hamburgsche
stoomboot die juist afvaart.
Wat draaijen de raderen snel!
Zij loopt wel 8 of 9 knoo-
pen in het uur.
Welk een menigte bootjes
kruisen daar in alle rig-
tingen.
Ik begrijp niet hoe zij het
aanleggen, om niet tegen
elkander te komen.
Men zou verwachten , dat zij
elk oogenblik tegen elkan-
der zouden stooten.
Daar ligt IKooZwicA juist vóór
ons.
Wat wordt de rivier smaller !
Wat liggen de schepen digt
op elkander !
Wij zijn nu aan de werf;
laat ons spoedig aan wal
gaan.
CHAP. XXXVH.
HOOFDSTUK XXXVH.
Horses and Carriages.
Paarden en Wagens.
llow many horses do you Hoeveel paarden htudt gij?
keep ?
Here in town we have six
coach horses and four sad-
dle horses.
1 havo several riding horses
in the country.
Our stables in town are too
small.
Hier in de stad hebben wij
zes koetspanrden en vier
rijpaarden.
Ik heb buiten zeer vele rij-
paarden.
Onze stallen in de stad zijn
te klein.
6