Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,144
How the vessel rolls! The
wind must be very high.
Not at all! merely a slight
breeze and all in our favour.
It'll do you good to take a
turn on deck.
See how fast we're cutting
along!
"We doubled the north Fore-
land long ago.
We shall soon be off Sheer-
ness.
Here we are at the mouth of
the river.
Now you seem quite recovered.
I told you , you'd feel all the
better for the air.
"What's the name of that large
town to the left?
That's Gravesend. But don't
ask the steersman.
You see he doesn't answer you.
It's not allowed for any pas-
senger to address the man
at the wheel.
That' a strict rule on board
ship.
He has enough to do with
steering the vessel.
That's a very difficult task,
I can tell you.
The custom house officer come,
on board at Gravesend to
examine the passengers'
baggage.
Are they very strict ?
Yes, when they have reason
to suspect smuggling you
on; othersoise not.
"Wat slingert het schip ! De
wind moet zeer stevig zijn.
Volstrekt niet, slechts eene
kleine koelte , die ons zeer
gunstig is.
Het zou goed voor u zijn
eens op het dek rond te
loopen.
Zie eens hoe spoedig wij er
door snijden!
"Wij zijn reeds lang om de
noordelijke Kaap heen.
Wij zullen spoedig op do
hoogte van Sheerness zijn.
Hier zijn wij aan den mond
van de rivier.
Gij schijnt nu geheel hersteld.
Ik zeide u reeds, dat gij in
de lucht beter zoudt worden.
Hoe heet die groote stad aan
de linkerhand?
Dat is Gravesend. Maar vraag
het niet aan den stuurman.
Gij ziet dat hij niet antwoordt.
De passagiers mogen niet met
den stuurman spreken.
Dat is een vaste wet aan
boord van een schip.
Hij heeft genoeg te doen met
het sturen van het schip.
Ik verzeker u , dat dit een
zeer moeijelijke taak is.
Te Gravesend komen de amb-
tenaren van het zcekantoor
aan boord om het goed van
de passagiers te onderzoe-
ken.
Zijn zij zeer streng?
Ja, als zij reden hebben
om te gelooven dat men
smokkelen wil; anders
niet.