Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,142
What kept the steam-boat so
late yesterday evening?
Does the steam-boat run every
day to...?
Steam has brought the most
distant parts of the world
in contact with each other.
Have you ever been at sea?
Are you suiject to sea-sick-
ness?
1 felt a little qualmish in cross-
- ing from Triest to Venice.
I fear we shall fino it much
rougher in the channel.
What time will the tide be in ?
We must be on board by 4
in the morning.
Do you go by the Dover or
the London steamer ?
From Calais to Dover is a
passage of but 3 or 4 hours.
I prefer this way for the
shortness of the sea pas-
sage.
But then you've 3 hours tra-
velling by rail, before you
reach the metropolis.
Besides you lose the beauti-
ful sail up the river.
One feels too unwell to enjoy
the sight.
Send up the porter to carry
down our luggage.
Does the steamer lie along-
side the pier?
No, she was obliged to cross
the bar at high water.
Wat heeft de stoomboot gis-
teren avond zoo laat op-
gehouden ?
Gaat de stoomboot dagelijks
naar...?
De stoom heeft de meest af-
gelegen deelen van de we-
reld met elkander in aan-
raking gebragt.
Zijt gij ooit op zee geweest ?
Zijt gij aan zeeziekte onder-
hevig ?
Ik was een beetje misselijk
toen ik van Triest naar
Venetië overstak.
Ik vrees dat wij het in het
kanaal veel onstuimiger zul-
len vinden.
Wanneer is het vloed?
Wij moeten des morgens om
4 uur aan boord zijn.
Gaat gij met de stoomboot
naar Dover of naar Londen ?
Van Calais naar Dover is
slechts een togt van 3 of
4 uren.
Ik geef de voorkeur aan dezen
weg, wegens den korten
overtogt over de zee.
Maar dan moet gij nog 3 uur
per spoor reizen, om de
hoofdstad te bereiken.
Gij verliest daarenboven nog
de schoone vaart op de rivier.
Men gevoelt zich te ziek , om
dit gezigt te genieten.
Zend den kruijer om onze
bagaadje naar beneden te
brengen.
Ligt de stoomboot aan den
steiger?
Neen, zij moest de zandbank
met hoog water overvaren.