Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,140
I'
There is a train going off in
a few minutes.
Suppose we take a little trip
with it.
Let us go to the booking of-
fice and take places.
Each passenger is allowed
100 pounds of luggage.
All beyond that weight pays
a penny a pound.
What have you done with
your ticket?
You must give it back on
leaving the coach.
All the guards and porters
are numbered.
How very civil and attentive
they appear to be!
They are not alZotced to ac-
cept any gratuity.
The fares seem to be pretty
moderate.
Do you see, there are two
lines of rails?
That tube is to make a sig-
nal for the engineer.
The engine can be stopped
in an instant.
Do you find the motion disa-
grreeable ?
How high we are above the
fields!
That's because we are on an
emSanfcment.
A rail-road must always be
nearly level.
Where the ground lies too low
for any considerable distance
an embankment is made.
If the low ground is merely
caused by a narrow but
deep valley, a bridge is
thrown across.
Binnen eenige minuten gaat
er een trein af.
Wat dunkt u , willen wij een
eindje meê rijden?
Laat ons naar het kantoor
gaan en plaatsen nemen.
Elk passagier heeft 100 pond
bagaadje vrij.
Voor elk pond meer, betaalt
men een stuiver.
Wat hebt gij met uw kaartje
gedaan ?
Gij moet het teruggeven, als
gij er uit gaat.
Al de conducteurs en kruijers
zijn genommerd.
Hoe beleefd en oplettend
schijnen zij te zijn!
Zij mogen geen fooi aanne-
men.
De vrachten schijnen zeer ma-
tig te zijn.
Ziet gij, dat er een dubbel
spoor is.
Deze buis dient om den ma
chinist een teeken te geven
De machine kan in een oogen
blik stil gehouden worden
Vindt gij de beweging on
aangenaam ?
Wat zijn wij hoog boven de
velden!
Dat komt omdat wij op een
dam zijn.
Een spoorweg moet altijd bijna
effen zijn.
Waar de grond een eind wegs
te laag ligt, maakt men
een dam.
Waar de grond laag is , door
een naauwe maar diepe
vallei, daar maakt men een
brug.