Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
The portico is perhaps the
largest in J^t/rope.
That building to the right is
the locomotive engine-house.
It is capableof containing 16
engines and tenders or 32
engines alone.
The sixteen lines , on which
the engines stand , meet on
this turn-plate.
By the turn-plate an engine
can be placed in any re-
quired direction.
Here we come to the repairing
house for engines and ma-
chinery.
On each side of the entrance
are erecting-shops.
There is the iron-/oandry,
Soileryard, iron-warehouse,
smithy , turning-shops , oj[/i-
ces and stores.
You see, there is every con-
venience so large a manu-
/actory requires.
Here's a large store-yard for
timber, trucks etc.
A little farther on is the space
appropriated to the recep-
tion of goods and cattle.
This long covered place is the
carriage shed.
At the extremity of the yard
are the ovens for making
coke.
Deze overdekte gaanderij is
misschien de grootste in
Europa.
Dat gebouw aan de regter-
hand is het gebouw voor
de machines der locomo-
tieven.
Het kan 16 lokomotieven en
kolenwagens of 32 enkele
lokomotieven bevatten.
De zestien sporen, waarop
de machines staan, komen
op deze draaischijf (het cx-
centrique) te zamen.
Door de draaischijf kan de
machine in elke rigting ge-
plaatst worden die men
maar wil.
Hier komen wij aan het ge-
bouw waar de machines
gerepareerd worden.
Aan beide zijden van den in-
gang zijn gebouwen om de
machines inéén te zetten.
Daar is de ijzergieterij, de ke-
telfabriek , het ijzermaga-
zijn, de smederij, de werk-
plaats voor de draaijers, de
kantoren en de magazijnen.
Gij ziet dat er alles is, wat
zulk een uitgestrekt werk
vordert.
Hier is een groote bergplaats
voor timmerhout, rolwa-
gens, enz.
Een weinig verder is de plaats
tot het ontvangen van goe-
deren en vee.
Deze lange overdekte plaats
is de wagenloods.
Aan het einde van de plaats
zijn de ovens 'om coke te
maken.