Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
!
,138
Rail-roads.
r' i
!
"" I
Spoorwegen.
In England there are more
than a hundred ratV-roads.
Are you not raid of trav(A-
ling by railway?
In the beginning most per-
sons felt a little hesitation.
People are now getting con-
vinced that there is no more
danger on a railway than
in other modes of travelling.
Shall we go and see the train
start.
The different termini in Lon-
don are all within the town.
Let us go into the depaj-ture
yard.
There are two gates, one for
ingress, the other for
egress.
The rule is always to keep
to the left.
Thus the chances of accident
by coltision are greatly di-
minished.
Don't set your foot on the rails.
Always walk at a proper dis-
tance from the line.
Many accidents occur from
neglecting this precaution.
Suppose we go into the wait
ing room ?
Shall we get a man to show
us round the establishment?
I should like to see all that
is to be seen.
Did you Tcmarlc what aspZendid
erection the grand entrance is?
In Engeland zijn meer dan
honderd spoorwegen.
Zijt gij niet bevreesd voor
het reizen met het spoor?
In het begin waren de meeste
menschen eenigzins hui-
verig.
Men wordt nu overtuigd, dat
er niet meer gevaar is op
een spoorweg dan bij an-
dere wijzen van rei^^en.
Zullen wij den trein niet eens
zien afgaan?
De verschillende stations in
Londen zijn allen in de stad.
Laat ons naar de plaats gaan,
waar zij afrijden.
Er zijn twee hekken , een om
er in en een om er uit te
gaan.
De regel is om altijd links
af te houden.
Zoo worden de ongelukken,
veroorzaakt door het tegen
elkander rijden, zeer ver-
minderd.
Zet uw voet niet op de sporen
(rails).
Ga altijd op genoegzamen af-
stand van de baan.
Er ontstaan vele ongelukken
door het verzuimen van
deze voorzorg.
Zullen wij in de wachtkamer
gaan?
Zullen wij iemand nemen om
ons de inrigting te laten zien.
Ik wilde gaarne alles zien,
wat er te zien is.
Hebt gij opgemerkt hoe fraai
de groote ingang gebouwd is ?