Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,135
What shall I have fo pay for
these four rooms , per day,
per week?
Two pound ten.
I think that rather too high.
Remember I intend staying
several weeks.
Un?ess the terms are mode-
rate , I should pre/er a pri-
vate lodging.
There are plenty of furnished
lodgings to be had in town.
All the hote/s are thronged at
this moment.
The town is full <and conse-
quently lodgings are very
dear.
I fear we shall not agree as
to price.
Is there a (able d'hote in the
house ?
We have no word in English
for t table d'hote."
A table d' hote is only found
in England at foreign hotels.
The thing most resembling
it, is called an s ordinary."
These are cheap dinners in
company at a fixed price.
We say a 1 shilling, a 2
shilling »ordinary."
They are only to be met with
at very in/erior inns.
[ think we had better dine
in our room.
Send me up your bill of fare
with the prices annexed.
Wat moet ik voor deze vier
vertrekken per dag , in de
week, betalen ?
Twee pond tien shillings.
Dat komt mij te hoog voor.
Denk dat ik voornemens ben
verscheidene weken te blij-
ven.
Slechts als de voorwaarden
matig zijn , verkies ik een
vrije woning.
In de stad zijn vele gemeu-
belde woningen te krijgen.
Alle hotels zijn op dit oogen-
blik stikvol.
De stad is vol, en dus de
woningen duur.
[k vrees dat wij het omtrent
den prijs niet eens zullen
worden.
Houdt men hier table d'hôte ?
Wij hebben in het Engelsch
geen woord voor i table
d'hôte."
Men vindt in Engeland alleen
in de vreemde hôtels een
n table d' hôte."
Wat er de meeste overeen-
komst mede heeft, noemt
men » ordinary' (ordinaris).
Dàt zijn goedkoope gemeen-
schappelijke middagmalen,
voor een bepaalden prijs.
Men zegt een schellings-, een
twee schellings-ordinaris.
Men vindt ze alleen in min-
dere logementen.
Mij dunkt wij moesten liever
in onze kamer eten.
Zend mij uw spijskaart met
de prijzen er bij.