Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,132
Here! there's s/«71ing for your
trouble.
It's getting quite light; do open
the window and let's have
a little air.
It's a very sharp morning.
It's always cold about sunrise.
Do pull down the blind; that
sun's enough to put one's
eyes out.
I assure you, I'm quite ready
for breakfast.
I will be fully 8 o'clock before
we reach town.
There's not a single empty
room in the whole house !
Which is the next best ho-
telf
We want 3 bed rooms, a
sitting room and a ser-
vant's room.
We can do with 2 bed rooms,
if one is a double bedded
room.
AYhere's the c/iambermaid ?
Send up the luggage to the
bedrooms.
Eing the bell for the waiter.
W^e are very much fatigued
and should like to take an
early supper.
Is there anything ready?
How long must we wait for
tea and mutton chops?
Perhaps a rump-steak is the
quickest thing we could have?
Don't put in any green tea.
Let the tea be mixed; one third
green and two thirds black.
Perhaps there's a cold fowl in
the house?
Ziedaar een shilling voor
uw moeite.
Het wordt geheel licht, laat
het raam vallen en laat ons
een weinig lucht schep-
pen.
Het is een zeer koude morgen.
Het is altijd koud met zons-
opgang.
Doe het blind neêr; de zon zou
iemand de oogen uitsteken.
Ik verzeker u , dat ik grooten
lust heb tot het ontbijt.
Het zal reeds 8 uur zijn , voor
dat wij in de stad komen.
In het geheele huis is geene
enkele kamer te krijgen.
Wat is het beste hôtel hier in
de buurt?
Wij hebben drie slaapkamers,
een woonkamer en een kamer
voor de bedienden noodig.
Wij kunnen het ook doen met
twee slaapkamers, indien op
de ééne twee bedden zijn.
Waar is de meid?
Zend de bagaadje (ons goed)
naar de slaapkamers.
Schel om den knecht.
Wij zyn zeer vermoeid en
zouden dezen avond gaarne
vroeg eten.
Is er iets gereed?
Hoe lang moeten wij op thee
en lams-coteletten wachten?
Misschien kunnen wij het spoe-
digst een bee/steah krijgen?
Doe er geen groene thee bij.
Meng de thee; een derde groe-
ne en twee derden zwarte.
Is er misschien koud gevogelte
te bekomen?