Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,181
What an immense mountain
we have to pass!
We shall certainly require a
second locomotive.
Something has happened to
one of the wheels.
The motion of the coach is very
disagreeable after a meal.
We'll get out at the next sta-
tion and lake a snap of
whatever happens to be ready.
I'll just get out and stretch
my legs a little, while
they're feeding the engine.
Make haste, we're just going
to start.
Ask the waiter what we have
to pay.
There we are in motion again.
This is a slow train; At
this rate we shan't get to
L. before midnight.
I like travelling by night.
I sleep as well in a carriage
as in the best bed.
The motion always sets me
asleep.
Wake up ! We are already at
the London Station.
Good heavens! how dark it is!
Who's got the money bag.'
What are you groping about
after ?
I've dropt some money on the
ground.
Porter, calu a cab and get
my luggage for me.
Welk een hoogen berg moe-
ten wij over!
Wij zullen zeker een tweeden
locomotief noodig hebben.
Er ontbreekt iets aan een
van de wielen.
De beweging van het rijtuig is
na het eten zeer onaangenaam.
Wij zullen er uitgaan aan het
volgende station, en een
stukje van het een of an-
der nemen.
Ik wil er even uitgaan om
mijn beenen een weinig uit
te rekken , terwijl men den
locomotief water geeft.
Haast u, wij gaan reeds
weêr.
Vraag den knecht wat wij
betalen moeten.
Wij gaan reeds weder verder.
Deze trein gaat zeer lang-
zaam ; op die wijze zul-
len wij niet vóór midder-
nacht te L. komen.
Ik houd van reizen in den nacht.
Ik slaap even goed in een
rijtuig als op het beste bed.
De beweging doet mij altijd
in slaap vallen.
Word eens wakker ! Wij zijn
reeds aan het station te
Londen.
Goede hemel! wat is het
donker!
Wie heeft den geldzak?
Waar tast gij in het duister
naar?
Ik heb geld op den grond
laten vallen.
Hoor eens kruijer! bestel mij
een vigilante, en haal mijn
bagaadje.