Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,130
The shilling is a silver coin
and consists of 12 pence,
A penny is a copper coin and
is diwded into halfpence (a)
and/ajVhings , also copper,
A guinea is a gold coin,
worth 21 shillings, but is
no longer current.
CHAP, XXXVI,
Travelling and arriving at an
inn. Railways, Steamboats.
When do you mean to set out?
By the first train to morrow
morning.
Have you received your pass-
port ?
[ have just sent to the police
office to fetch it.
Let me sec if it has all the
necessary signatures.
It must be signed by the am-
bassador of every country
you intend passing through.
Let's go down stairs; all is
waiting for us.
Are you sure you've forgotten
nothing ?
Is the baggage (luggage) all
packed ?
Come! jump into the carriage.
What a convenient, roomy
carriaiare it is !
De shilling (schelling) is een
zilveren munt en heeft 12
pence (60 cents).
Een penny is een koperen
munt en wordt verdeeld in
halfpence en farthings, ook
koperen munten,
Eene guinje is een gouden
munt, die 21 shillings
waard, maar niet meer
gangbaar is.
HOOFDSTUK XXXVI.
Reizen en aankomst aan een
logement. Spoorwegen,
Stoombooten.
Wanneer denkt gij te vertrek-
ken?
Met den eersten trein mor-
gen ochtend.
Hebt gij uw pas ontvangen?
' Ik heb zoo even naar de po-
litie gezonden om hem te
halen.
Laat eens zien of er alle noo-
digehandteekeningenop zijn.
Hij moet door den gezant
van elk land, daar gij door-
reist , geteekend zijn.
Laat ons naar beneden gaan;
alles wacht op ons.
Weet gij zeker dat gij niets
vergeten hebt?
Is al de bagaadje (het goed)
er op gepakt?
Kom, spring in het rijtuig.
Wat is dat een gemakkelijke,
ruime wagen !
(") Halfpence, uitg. heepens.