Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,129
There are two acres of ground
helong'mg to the house.
A/jiHong is the eighth of an
English mile.
An English yard is 0.9144
metres. In commerce 12
yards make 11 metres.
An English pound avoir-du-
poids is equivalent to 0,4536
pounds of the JVeMerlands.
A stone is /ourteen English
pounds.
One hundred and twelve
pounds are a hundred-
weight. (C^t).
20 C"t make a ton. Tonnage
is the weight of a ship's
cargo.
Tonnage is also the duty char-
ged on the cargo.
Aquart is two pints.
A gallon is 4 quarts or about
4 wine-bottles and a half.
Two firkins make a Wilder-
kin.
A Jttshel is a corn measure,
containing 8 Rations.
A barreZ when taken as a
measure is two kilderkins.
Barrel in its generaZ sense,
is one of our numerous
words for vat.
Hogshead, Puncheon, Butt,
Tun, Keg are all names of
di/ferent sized barrels.
A sovereign is a gold coin
and contains 20 English
3/«7Zings.
Er behooren twee acres land
bij het huis.
Een furlong is het 8ste ge-
deelte van eene Engelsche
mijl.
Eene Engelsche yard of el is
0,9144 Ned. el. In den han-
del rekent men 12 yards
= 11 metres.
Een Engelsch pond (avoir-
dupoids weight) is gelijk
0,4536 Nederlandsch.
Een stone is 14 Engelsche
ponden.
Voor een centenaar (gewigt
van 100 pond) rekent men
112 pond.
20 Centenaars zijn een ton.
Tonnage is het gewigt van
een scheepslading.
Tonnage (tonnegeld) beteekent
ook den tol dien men voor
een lading betalen moet.
Een quart is twee pints.
Een gallon is vier quarts of
omstreeks 4J fiesch.
Twee firkins zijn een kilder-
kin.
Een bushel is een koornmaat
die 8 gallons bevat.
Een barrel (vat) bevat als
maat twee kilderkins.
Barrel in het algemeen, is
een van onze vele namen
voor vat.
Hogshead (Okshoofd), Pun-
cheon , Butt, Tun , Keg zijn
alle namen voor vaten van
verschillende grootte.
Een sovereign (souverein) is
een gouden munt en geldt
20 Engelsche shillings.
6».