Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,128
There seems to have been an
erasure made in the cash-
book.
I should like to see the bill-
book.
You should tick off every
entry, the moment it is
posted.
CHAP. XXXV.
Meas!</'es and Weight.
How tall do you think Charles
is?
I think he must be 4 foot 6.
My father is 6 foot 1.
This room is ten feet and a
half high.
The tower of St. AStephen's is
428 feet high.
His foot is 10 inches long.
These steel pens are one inch
and a quarter long.
The trunk is a foot and a
half deep.
Our dancing room is forty
feet by thirty.
Where dimensions are easily
understood, their denomi-
nations are not necessary.
This floor is IG feet by 9.
Here lengh and breadth
are understood.
Three feet make a yard.
A perch or rod is 10 feet
and a half.
The English ell is five Eng-
lish g'warters.
Our garden contains about 400
square feel of ground.
Er schijnt in het kasboek iets
uitgewischt te zijn.
Ik wenschte het wisselboek
te zien.
Gij moet eiken post, zoodra
hij is overgebragt, door-
strijken.
HOOFDSTUK XXXV.
Maten en Gewigten.
Hoe groot denkt gij dat Ka-
rei is?
Ik denk 4 voet 6 duim.
Mijn vader is 6 voet 1 duim.
Deze kamer is lOJ voet hoog.
De St. Stephenstoren is 428
voet hoog.
Zijn voet is 10 duim lang.
Deze stalen
duim lang.
De koffer is 1J voet diep.
pennen zijn 1|
Onze danszaal is 40 voet
lang en 30 breed.
Waar de maten gemakkelijk
begrepen kunnen worden,
is het niet noodig hare
namen er bij te voegen.
Deze vloer is 16 voet (.lang)
bij 9 voet (breed). Hier is
lang en breed er onder
verstaan.
Drie voet is een yard (el).
Een perch of rod is IGJ voet.
De Engelsche el heeft 5 En-
gelsche quarters.
Onze tuin bevat omtrent 400
vierkante voet.