Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm

Will you allow me to assw<
you?
AVon 't you sit down? Pray
be seated.
Pray take a chair.
I'm very glad to see you.
I was very sorry not to find
you at home.
When shall we have the plea-
sure of seeing you ?
Thank you | I'm very much
obliged to you.
V May I troulle you for a pen ?
I'd thank you for a clean
plate.
Will you have the kindness?
Would you be so kind as to....?
Do me the/avour to take this.
Will you give me leave to
offer you a peach ?
We must take leave; it's
getting very late.
My best compliments to all
at home.
I won't fail, depend upon it.
Pray let us hear from you,
when you reach Prague.
I'm causing you a great deal
of trouh\e.
Pray don't give yourself so
much trouble.
No trouble at all.
I've taken the liberty of help-
ing myself to anothev glass
of wine.
You are heartily «/-eZcome.Pray
make yourself at home.
It would alForrf me the «/most
pleasure.
I'm deh^A?ed to think it plea-
Wilt gij mij toestaan u te
helpen?
Wilt gij niet gaan zitten ? Ik ,
bid u ga zitten.
Neem een stoel.
Ik ben zeer blijde u te zien.
Het speet mij zeer, dat ik u
niet thuis heb gevonden.
Wanneer zullen wij het ge- ,
noegen hebben u te zien ?
Verpligt; ik ben u zeer ver-
pligt.
Mag ik u om een pen ver-
zoeken ?
Wees zoo goed mij een schoon
bord te geven.
Wilt gij de goedheid hebben?
Zoudt gij zoo goed willen
zijn, om...,?
Wees zoo goed dit te nemen.
Mag ik u een perzik aan-
bieden ?
Wij moeten afscheid nemen;
het wordt laat.
Mijn hartelijke groete aan
al de uwen.
Ik zal niet in gebreke blij-
ven , reken daarop.
Laat ons iets van u hooren,
als gij te Praag zijt.
Ik veroorzaak u veel moeite.
Ik bid u doe zooveel moeite
niet.
Het is volstrekt geen moeite.
Ik ben zoo vrij geweest mij
zelf nog een glas wijn in
te schenken.
Zeer goed. Doe alsof gij thuis
waart.
Dat zou mij het grootste ge-
noegen doen.
Het doet mij genoegen, dat