Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,126
I could not raise the money
soon enough.
What sum is there in the
cashbox ?
We deal in a great variety
of articles.
Here's a long list of articles
that haven't been entered.
Where did you put the inven-
tory of our ironwares?
Tere's the invoice of goods
received per ship Betsy.
Did you ask for the bill of
Zading?
Have you been at the cwstora-
house ?
These goods pay a very heavy
duty.
Has no policy of insurance
arrived ?
Has Messrs. F. and C'^'s
account-current been made
out?
The exchange is greatly in
our favour.
We have two remittances to
make to Smyrna.
What priced stamp must I
take for it.?
Did you give a receipt for the
sum?
When was the partnership
dissolved ?
It was a very large concern,
(business) (establishment).
How many apprentices has he?
They had two foreign cor-
respondents.
They have nine s/iopmen for
the retail business.
Ik kon het geld niet bij tijds
bijeen krijgen.
Hoeveel is er in kas?
AVij handelen in zeer vele
artikelen.
Hier is een lange lijst van
artikelen, die niet geboekt
zijn.
AVaar hebt gij de lijst (inven-
taris) van onze ijzerwaren
gelegd ?
Hier is de factuur der goe-
deren , die wij met het schip
Befsy ontvingen.
Hebt gij het cognossement ge-
vraagd ?
Zijt gij in het tolhuis (zee-
kantoor) geweest ?
Deze goederen betalen een
zeer hoog regt.
Is de assurantie-polis niet ge-
komen?
Is de loopende rekening (re-
kening-courant) van deHee-
ren F. en Comp. opgemaakt?
De koers is zeer in ons voor-
deel.
Wij moeten twee remises doen
naar Smyrna.
Welk zegel moet ik daarvoor
nemen ?
Hebt gij een kwitantie voor
de som gegeven?
AVanneer werd de kompa-
gnieschap ontbonden?
Het was een groote zaak.
Hoeveel leerlingen heeft hij ?
Zij hadden twee buitenland-
sche correspondenten.
Zy hebben 9 winkelbedien-
den.