Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,125
How many Janfcruptcies there
have been lately.
The house of S- was gazetted
yesterday, (a)
The bankrupt stood very high
in the commercial world.
What will he be able to'pay
his creditors ?
There will joroSably be a divi-
dend of five shillings in
the pound (25 pr. Ct.)
The Iia5i7ities are 400,000Jl.
and the assets will proba-
bly not amoiint to one.
Things I trust will not turn
out so badly.
The embarrassment will only
be temporary.
They will euentually pay 20
shillings in the pound.
There will even be a residue
when all debts are paid.
One can hardly expect more
than 4 pr. Ct. for one's
money.
Most of his capital is invest-
ed in houses or in landed
property.
It's easy to raise money on
mortgage.
(a) In England as soon as a man
is declared a bankrupt, his
name appears in the list of bank-
rupts in the London Gazette ;
hence, to he yazetted means,
to be declared a bankrupt.
Wat zijn er onlangs veel ban-
keroeten geweest.
Gisteren werd het huis van S.
in de courant aangekondigd
als in staat van faillissement.
De gefailleerde had een groo-
ten naam onder de koop-
lieden.
Wat zal hij aan zijn schuld
eischers (crediteuren) kun
nen betalen ?
Er zal waarschijnlijk eendi
vidend zijn van vijfsehellin
gen per pond (2 5 percent.)
De schulden zijn 400,000ƒ
en het actief zal waarschijn
lijk niet meer dan 100,000
bedragen.
Ik vertrouw dat de zaken zoo
slecht niet zullen afloopen.
De verlegenheid zal slechts
tijdelijk zijn.
Zij zullen ten laatste geheel
betalen.
Er zal zelfs nog iets over-
blijven als alle schulden
betaald zijn.
Men kan thans voor het geld
bijna niet meer dan 4 per-
cent krijgen.
.Zijn grootste kapitalen liggen
op huizen of landerijen.
Het is gemakkelijk geld op
hypotheek te krijgen.
Zoodra iemand in Engeland ver-
klaard is in staat van faillisse-
ment te zijn , wordt zijn naam
aangekondigd in de lijst van ban-
keroeten in de London Gazette
(Slaats-Courant); dus to be ga-
zetted beteekent, in staat van
faillissement verklaard te zijn.