Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,124
Rail-road shares are now a ,
little under par. !
There'll be a great scarcity
of money at the beginning
of next month.
He seems very flush of money.
It's a very uu/avourable mo-
ment for selling out.
Can you get me these four bills
discounted?
Both drawer and accepter
are excellent names.
There are two endorsements
besides.
I'll pay 5 pr. ct. interest and
a bonus of 50 fl.
Is the bill already accepted?
These two bills have been
dis/ionoured.
Has the bill been protested?
When did the bill fall due?
You have not reckoned the 3
day's grace.
It will not be due till the
30'!'.
Remember to have it taken
up in time.
'Rely on it, the bill will be
duly honoured.
He has a large credit at the
bank.
He offevcA to pay me in long
bills.
You may draw upon us at
3 months.
The bill has still 6 weeks
to run.
That house failed last week.
De spoorweg-aandeelen zijn
nu iets beneden pari.
Er zal in het begin van de
volgende maand een groote
schaarschheid van geld zijn.
Hij schijnt ruimte van geld
te hebben.
Het is een zeer ongeschikt
oogenblik om te verkoopen.
Kunt gij deze 4 wissels voor
mij laten disconteren?
Beide , zoowel de trekker als
de betrokkene, zijn zeèr
goede namen.
Daarenboven zijn er twee en-
dossementen.
Ik wil 5 percent interest be-
talen en nog een premie
van ƒ 50.
I s de wissel reeds geaccepteerd?
Deze twee wissels zijn gewei-
gerd.
Is de wissel geprotesteerd?
Wanneer is de w issel vervallen?
Gij hebt de drie respijtdagen
niet gerekend.
Hij vervalt niet vóór den
SOsten.
Draag zorg dat hij op den be-
paalden tijd vertoond worde.
Reken er op, dat de wissel
naar behooren zal betaald
worden.
Hij heeft een groot crediet
bij de bank.
Hij bood aan, mij met wissels
op langen tijd te betalen.
Gij kunt op 3 maanden op
ons trekken.
De wissel moet nog 6 weken
loopen.
Dat huis heeft verleden week
gefailleerd.