Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,123
Have you been on'Change (a)
this morning?
How are things looking on
'Change?
There was a great fall in
bank-shares.
liail-road or (Rail-way) shres
are very heavy to day.
There was a small rise yes-
terday afternoon.
Prices are beginning to look
up again.
Prices seem to be improving.
On the LondonStock-Exchange
speculators for the rise are
called /Jul/s, those for the
fall are called Bears.
The live percents have risen
but one sixteenth.
The market was extremely
dull yesterday.
The market was very brisk
towards the close.
There was a constant dejnand
for shares in the new loan.
I should be glad to sell these
5 bank-shares.
What shall I have to pay for
brokerage and commission ?
There's four months' interest
due on the coupoMS.
Why are the 3 pr. cents not
quoted to day?
There was no business done in
any of the jfouernment papers.
Purchases on account were
made something higher.
Zijt gij heden morgen op de
beurs geweest ?
Hoe staan de zaken op de
beurs?
De bank-actifn zijn zeer ge-
daald.
De spoorweg-actiën zijn he-
den zeer slap.
Gisteren middag was er een
geringe rijzing.
De prijzen beginnen weêr te
stijgen.
De prijzen schijnen zich te
beteren.
Op de Londensche effecten-
beurs worden zij die op rij-
zing speculeren (stie-
ren), en die op daling Bears
(beeren) genoemd.
De vijf percents zijn slechts
een 16de gerezen.
De markt was gisteren zeer
flaauw.
De markt was op het laatst
zeer druk (geanimeerd).
Er was bestendige vraag naar
aandeelen in de nieuwe lee-
ning.
Ik zou deze 5 bank-actiën
gaarne verkoopen.
Wat moet ik betalen voor
courtage en provisie?
Er is nog 4 maanden interest
schuldig op de coupons.
Waarom zijn de 3 percents
van daag niet aangeteekend
(genoteerd)?
Er werden geen zaken gedaan
in staats-papieren.
Koopen op tijd werden iets
hooger gesloten.
(a) 'Change, verkoning van Exchange.