Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,122
He is one of the shrewdest
merchants in our place.
He has reputation of being
a wealthy a man.
He must be worth a million
or two.
He is extensively connected
with the Leyant.
He has several vessels enga-
ged in theWest-Zndia trade.
He does a great deal of bus-
iness with Triest.
He made an immense specu-
lation in tallow.
His is one of the first houses
in the city.
In what street is their coun-
ting-house?
They keep a vast number of
clerks.
How many partners are there?
Pray, what is the firm of
the house?
Mr. N. is only a'sleeping
partner.
The head book-keeper has
the Signature of the house.
Do you know the name of
the cashier?
They have no less than eight
collecting clerks.
They have a large commis-
sion business.
They do little besides dis-
counting.
He is a bill-broker (a stock-
broker.)
Hij is een van de slimste
kooplieden van onze stad.
Hij heeft den naam van een
rijk man te zijn.
Hij moet een of twee millioen
bezitten.
Hij doet groote zaken in de
Levant.
Hij heeft verscheidene sche-
pen in den handel op d«
West-Indiën.
Hij drijft veel handel op Triëst.
Hij deed eene ontzaggelijk
groote speculatie in talk.
Het is een van de eerste hui-
zen in de stad (city).
In welke straat is hun kan-
toor?
Zij houden een groot aantal
klerken.
Hoeveel deelhebbers (com-
pagnons) zijn er?
Welke is toch de firma van
het huis?
De Heer N. is slechts een
stil compagnon (comman-
ditaire).
De eerste boekhouder onder-
teekent (is belast met de
onderteekening) voor het
huis.
Weet gij den naam van den
kassier?
Zij hebben niet minder dan
8 klerken voor het inkas-
seren.
Zij hebben een grooten com-
missiehandel.
Zij doen weinig anders dan
disconteren.
Hij is een Makelaar in wis-
sels (in effecten).