Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
Let me see some of your hand-
somest shawls.
What price would you like
to go to?
What will you charge me,
if I take three?
Show me some of a finer qual-
ity.
You can't expect me to sell
at a loss.
Next door they seem to be
selling off.
There's an auction in the next
street.
Can I show you anything else?
These prints are all fast co-
lours ?
I should like something dark
(light).
Will this colour wash well?
What does the whole amount
to?
] think you have made a
mistaie.
You have made an overcharge
on the silk.
Be so kind as to add it up
again.
Can you give me change for
this note?
Here's your change. Ma'am !
The parcel shall be sent home
in half an hour.
CHAP. XXXIV.
Comwerc«, Exchange and
Money-MsiUers.
Mr. M. is an extremely clev-
er man of business.
Laat mij eenigen uwer fraaiste
shawls zien.
Hoeveel zoudt gij wel willen
besteden?
Hoeveel eischt gij als ik er
drie neem?
Toon mij er eenigen die fijner
zijn.
Gij kunt toch niet verwach-
ten , dat ik met schade zal
verkoopen.
Ik geloof dat men hier naast
uitverkoopt.
In de volgende straat is een
verkooping.
Belieft gij nog iets anders te
zien ?
Deze gedrukte katoenen zijn
allen vaste kleuren.
Ik wenschte iets donkers
(lichts) te hebben.
Zou deze kleur zich goed
houden bij het wasschen?
Hoeveel bedraagt alles te za-
men?
Ik geloof, dat gij u vergist
hebt.
Gij hebt de zijde te hoog be-
rekend.
Wees zoo goed het nog eens
op te tellen.
Kunt gij mij dit bankje (bank-
biljet) wisselen?
Hierisuwgeld terugMevrouw.
Het pakje zal in een halfuur
thuis gezonden worden.
HOOFDSTUK XXXIV.
Handel-, Beurs- en Geld-
zaken.
De heer M. is een zeer be-
kwaam , werkzaam man.
6