Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,120
He is a very safe man; vee
give him any credit he li-
kes.
We take all our jfroceriers
on credit.
I thought he said you want-
ed to buy some stockings.
Let's look in here; there's
generally an excellent as-
sortment.
You ask most tremendous pri-
ces.
Our prices are all fixed; we
can make no aJntement.
I can't prossibly give it you
under.
AVe never ask more than is
right.
Is that the lowest price?
I fear then we shall not be
customers.
In hope of your /titure cus-
tom.
1 didn't expect to pay half
so much.
1 don't like to strand higg-
ling so long.
All we wish is a »reasonable
profit.
AVe don't deal in those arti-
cles.
AVe expect a fresh supply next
week.
I can any one of these wat-
ches warrant.
You may have one of them
for half a year on /ml.
At what price will you take
my old one in exchange?
Hij is een zeer zeker (solide)
man; wij geven hem zoo-
veel krediet als hij begeert.
Wij nemen al onze kruide-
nierswaren op krediet.
Ik dacht dat hij gezegd had,
dat gij kousen moest koopen.
Laat ons hier eens ingaan;
daar is gewoonlijk een goe-
de keuze.
Gij bedingt verschrikkelijk
hooge prijzen.
Al de prijzen zijn bepaald,
wij kunnen geen korting
toeslaan.
Ik kan het u onmogelijk onder
dien prijs geven.
Wij vrdgen nooit meer dan
billijk is.
Is dat de minste prijs ?
Dan vrees ik, dat wij geen
klanten zullen zijn.
In de hoop, dat gij ook in
het vervolg onze klant zult
wezen.
Ik dacht niet half zooveel te
betalen.
Ik houd er niet van om zoo
lang te staan dingen.
Al wat wij wenschen is een
matige verdienste.
In die artikels doen wij niet.
In de volgende week verwach-
ten wij een nieuwen voor-
raad.
Voor elk van deze horlogies
kan ik instaan.
Gij moogt er een van voor
één halfjaar op de proef
nemen.
Voor hoeveel wilt gij mijnende
in ruil aannemen ?