Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,119
Turpentine ail may be had
of a druggist.
Do you remember the grave-
digger in HamletV
Buy me some wafers at the
stationer's.
CHAP. XXXHI.
Buying and Selling.
1 mean to go a-shoping this
morning ; will you go with
me?
1 have two or three commis-
sions to execute (some pur-
chases to make).
1 got this diamond ring a
dead bargain.
What's the price of this pearl-
pin?
How much do these earrings
cost?
That seems to me to be very
dear.
The price is very high (very
low , very moderate , quite
exorbitant).
It's really dirt cheap.
How can you ask such a price
as that?
I can ofler you this much
cheaper, but consider the
difference in quality.
Do you always deal at the
same shop ?
I generally let my nccount
run on for 3 months.
I always pay my bills month-
ly-
Do send me in mij little bill
next week.
Terpentijn-olie koopt men bij
een droogist.
Herinnert gij u den doodgra-
ver in Hamlet ?
Koop eenige ouwels voor mij
bij den papierkooper.
HOOï'DSTüK XXXIII.
Koopen en Verhoopen.
Ik ga dezen morgen de win-
kels bezien; wilt gij met
mij gaan?
Ik heb twee of drie commissies
te doen (het een en ander
te koopen).
Ik kocht dezen diamanten ring
voor een kleinigheid.
Wat is de prijs van die speld
met parelen?
Wat kosten deze oorringen?
Dat schijnt mij zeer duur.
De prijs is zeer hoog (zeer
laag, zeer matig, geheel
buitensporig).
Dat is inderdaad een spotprijs,
Hoe kunt gij zooveel vragen ?
Ik kan u dit veel goedkooper
geven, maar zie eens het
onderscheid in soort.
Koopt gij altijd in denzelfden
winkel ?
Gewoonlijk laat ik mijn re-
kening drie maanden op-
loopen.
Ik betaal mijn rekeningen
elke maand.
Zend mij in de volgende week
mijn kleine rekening.
r^J