Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,118
The dyer died about six weeks
ago.
There must be a tannar so-
mewhere here.
You can buy a dog-chain at
the ironmonger's.
1 fear my was/ierwoman will
not come to-day.
Wasn't the workwoman to
bring my shirts yesterday ?
Hasn't the coach-maker finis-
hed your new carriage.
The saddler must aZier this
bridle.
That physician is said to be
a complete quack.
How many journey-men does
he keep ?
He has received an appoint-
ment as king's messenger.
Her eldest son is a journey-
mancurrier.
He is gone as a courier to
Constantinople.
Did you buy that t/izmble of
a pedlar?
We have sold all our pota-
toes to a disti'fler.
1 passed three weeks among
the miners.
The bleecher might perhaps
get out those stains.
Has the letter-carrier not yet
been here?
Let this coffee-pot be carried
to the tin-man's.
Go to the brazier's for a
pestle and mortar.
When will the tiler come to
mend the roof?
There's an excellent fruite-
rer's shop opposite.
De verwer stierf voor om-
streeks zes weken.
Er is hier ergens in de na-
bijheid zeker wel een looijer.
Gij kunt bij den ijzerkooper
een hondenketting koopen.
Ik vrees dat mijn waschvrouw
heden niet komen zal.
Zou de werkvrouw gisteren
mijn hemden niet gebragt
hebben?
Heeft de wagenmaker uw
nieuwen wagen niet gereed ?
De zadelmaker moet dezen
teugel veranderen.
Men zegt dat die dokter een
volslagen kwakzalver is.
Hoeveel werklieden houdt hij?
Hij heeft eene aanstelling
gekregen als staatsbode.
Haar oudste zoon is een leer-
looijersknecht.
Hij is als courier naar Kon-
stantinopel gegaan.
Hebt gij dien vingerhoed van
een marskramer gekocht?
Wij hebben al onze aardappe-
len aan een brander verkocht.
Ik bragt drie weken onder
de mijnwerkers door.
De bleeker zal er misschien
deze vlekken uitkrijgen.
Is de brievenbesteller nog
niet hier geweest?
Laat dezen koffij kan naar
den tinnegieter brengen.
Ga naar den geelgieter om
een stamper en een vijzel.
Wanneer komt de pannendek-
ker om het dak te maken ?
Daar tegenover is een voor-
treffelijke fruitwinkel.