Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHAP. I.
Compliments, Modes of address
and conventional phrases.
Good morning, Sir (Ma'am,
Miss). I wish you good
morning.
How do you do, Ma'ara?
Good day (good erening),
Sir!
Good night, it's time to be
going.
Good bye, I hope to see you
again soon.
I hope I don't disturb you?
Pray make no ceremony.
1 beg your pardon.
Gentlemen, I hope I don't
intrude.
Excuse me. Will you excuse
me taking the liberty of
asking you?
•"^h! I beg a Mousand par-
dons ; I fear I trod on
your toe.
Oh 1 you didn 't hurt me in
the least.
It's of no consequence; don't
mention it.
I must apologize for my ap-
parent negligence.
May I offer you my arm,
Miss (Ma'am)?
HOOFDSTUK I.
Fligtplegingen, Wijzen om
iemand aan te spreken en
gebruikelijke gezegden.
Goeden morgen, Mijnheer
(Mevrouw, Mejufvrouw).
Ik wensch u goeden morgen.
Hoe vaart gij Mevrouw?
Goeden dag (goeden avond),
Mijnheer!
Goeden nacht, het is tijd om
te gaan.
Vaarwel, ik hoop u spoedig
weêr te zien.
Ik hoop dat ik u niet stoor.
Ik bid u maak geen kom-
plimenten.
Ik bid u verschoon mij.
Mijnheeren, ik hoop niet
dat ik ongelegen kom.
Vergeef mij. Neem mij niet
kwalijk dat ik de vrijheid
neem u te vragen.
Ach! ik vraag duizendmaal
vergiffenis; ik vrees dat ik
u op uw teen heb getrapt.
O, gij hebt mij volstrekt niet
bezeerd.
Het heeft niets te beduiden;
ik bid u spreek er niet van.
Ik moet v ergiffenis vragen voor
mijn schijnbare lompheid.
Mag ik u mijn arm aanbieden,
Mejufvrouw (Mevrouw)?
1