Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'm
,116
colonel (a) or lieutenant-
colonel (5).
The admiral's ship has not
j'et joined the convoy.
How many clerks are there
in his counting-house?
I heard he was a book-kee-
per in the bank.
His brother is a g^overnment-
clerk ; he holds a situation
in the customs.
I've given the broker an or-
der for 10 bank-shares.
Has the butcher not yet sent
in his bill ?
Tell the baker these rolls are
stale.
Ask when the brewer will
brew again ?
Buy me some buns at the pas-
trycook's.
Shall we take an ice at the
con/ectioner's ?
See if the Jishmonger has a
couple of pikes.
You must send this coffee back
to the grocer.'
He has put his son appren-
tice to a bookseller.
Has the linen-draper any
French cambric?
My iniRiner has just received
her new patterns.
The /(aJerdasher has no tape
to match this.
Eemember that a co Jbler is not
a shoe-maker.
The glover and hatter live both
luitenant-kolonel is.
Het admiraalschip heeft zich
nog niet bij het konvooi
gevoegd.
Hoeveel klerken zijn er op
zijn kantoor?
Ik heb gehoord dat hij boek-
houder was aan de bank.
Zijn broeder is ambtenaar;
hij heeft een post bij het
tolkantoor.
Ik heb den makelaar last ge-
geven op 10 bank-actiën.
Heeft de slager zijn rekening
nog niet gezonden!
Zeg den bakker dat deze wit-
tebroodjes oudbakken zijn.
Vraag wanneer de brouwer
weder brouwt?
Koop mij eenige koeken bij
den pasteibakker.
Zullen wij een stukje ijs ne-
men bij den banketkakker ?
Zie eens of de vischkooper
een paar snoeken heeft.
Gij moet deze koffij weder
naar den kruidenier zenden.
Hij heeft zijn zoon als leer-
j ling bij een boekhandelaar
I geplaatst.
Heeft de linnenkooper Fransch
batist ?
Mijn modemaakster heeft juist
nieuwe patronen ontvangen.
De kramer heeft geen band
dat hierbij komt.
Denk er aan , dat een schoen-
lapper geen schoenmaker is.
De handschoenmaker en de
(a) Colonel uitg. Kurnel-
(i) Lieutenant left-tnant.