Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,115
mati'cian to wnderstavdphys-
ics.
He is chemist, surgeon and
apothecary.
Have you long been pro/mor?
A land surveuor must first
measur the ground.
We must look out for a clever
wechanist.
A good arithmeZ/mn should
be quick at figures.
Pray, did you say he was a
sculptor ?
Who is the flrst Zandscape-
painter?
Can you recommend me a slcil-
ful drawing-master ?
Who is your music-master
(Italian master).
My English teacher is a na-
tive of London.
Would you like to be an en-
graver ?
William Caxton was the first
English printer.
An astronomer and an astro-
loger have very different
professions.
Giibon is one of our first his-
tonans.
Shakspeare was a better poet
than an actor.
A company of sfroHes has just
arrived.
I have a fencing-master, a dan-
cing-master, a riding-mas-
ter and a writing-master.
A lady attends my daughter
to toath her language and
music.
I don't know whether he is
(mathematicus) zijn, om de
natuurkunde te verstaan.
Hij is scheikundige, wondhee-
leren apotheker.
Zijt gij reeds lang professor ?
Eerst moet een landmeter den
grond meten.
Wij moeten naar een be-
kwaam werktuigkundige
omzien.
Een goed rekenkundige moet
vlug met de cijfers zijn.
Zeidet gij dat hij een beeld-
houwer was ?
Wie is de eerste landschap-
schilder?
Kunt gij mij een bekwaam
teekenmeester aanbevelen ?
Wie is uw muzijkmeester (uw
Italiaansche meester) ?
Mijn Engelsche onderwijzer is
een Londenaar van geboorte.
2oudt gij graveur willen zijn ?
William Caxton was de eerste
Engelsche boekdrukker.
Een sterrekundige en een ster-
rewigchelaar zijn zeer ver-
schillende personen.
Gibbon is een onzer eerste ge-
schiedschrijvers.
Shakspeare was beter dichter
dan tooneelspeler.
Er is juist een troep reizen-
de tooneelspelers aangeko-
men.
Ik heb een scherm-, dans-,
rij- en schrijfmeester.
Mijn dochter heeft eene on-
derwijzeres voor talen en
voor muziek.
Ik weet niet of hij kolonel of