Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,113
called a petre/acdon.
Crystal is petrified water. It
is clearer than the purest
and finest glass.
The most valuable of the pre-
ciousstonesare the diamond,
the ruhy, the sapplme, the
emerald and and the topaz.
There exists but one opal mine
in the whole world , which
is in Hungary.
The garnet is not unlike the
carZiuncle.
The word pearl can only be
used for real or imitated
pearls.
Mother of pearl is cut from
the !«side surface of the
shell in which real pearls
are found.
The agate is a stone of small
value.
CHAP. XXXII.
Proiessions, Trades and Oc-
cupations.
Literally speaking there are in
English but four professions,
viz:
The church, the law, medicine
and the army or navy.
In a wider sense it is said of
all occupations that seem to
infer a polite education.
Profession is used especially
in contra-distinction to trade.
,4re/iitects, artist, engineers,
heeft, wordt een versteening
genaamd.
Kristal is versteend water.
Het is helderder dan het
zuiverste en fijnste glas.
De kostbaarste edelsteenen
zijn de diamant, de robijn,
de saffier, de smaragd en
de topaas.
Er bestaat slechts één mijn
van opaalsteenen in de we-
reld, namelijk in Hongarije.
De granaat gelijkt op den
karbonkel.
Het woord pearl kan alleen
gebruikt worden voor echte
of nagemaakte parels.
Het parlemoer snijdt men uit
het binnenste van de schelp,
in welke de echte parels
gevonden worden.
De agaat is een steen van
geringe waarde.
HOOFDSTUK XXXII.
Standen, Handel en
Beroepen,
In de letterlijke beteekenis
zijn er in Engeland slechts
vier standen , namelijk :
De kerk, het regt, de ge-
neeskunst en het leger of
het zeewezen.
In een uitgestrekteren zin,
wordt het gezegd van alle
beroepen, die een beschaaf-
de opvoeding vorderen.
Profession gebruikt men voor-
namelijk in tegenoverstel-
ling van trade, handel.
Architekten, kunstenaars, in-
ti