Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
quick lime, it is said to be
slaked.
In this state it is mixed with
sand and becomes mortar.
Gravel is a mixture of small
paJbles and coarse, yellow
sand.
Clay is the name of the stiff
species of earth used for-
making bricks.
Most of the houses in London
are roofed with slate.
All Vienna is paved with
yranile.
The stoue used for striking
fire with a piece of steel
is called a flint.
Talk, when rubbed with resin
becomes eZectric.
Pumice stone is so light that
it swims in water.
Alaias/er ie as lasting as mar-
ble but not so hard.
The purest white marble is
hewn from the juarries of
Carara.
ToMcZ/stone is employed by
jewellers to try the purify
of gold.
A hone is a very smooth stone,
used by cutlers, to set ra-
zors and penknives.
Any swZistance wich by the
action of time, has assumed
the consistency of stone, is
gebluschten kalk gegoten
heeft, noemt men dien ge-
bluschten kalk.
In dezen toestand wordt hij
vermengd met zand en
wordt metselkalk.
Kiezelzand is een mengsel
van kleine keisteenen en
grof, geel zand.
Klei is de naam van die taaije
soort van aarde, welke
men gebruikt om tigchel-
steenen te maken.
De meeste huizen in Londen
zijn met leijen gedekt.
Geheel Weenen is met gra-
nietsteen geplaveid.
De steen, die gebruikt wordt
om er met een stuk staal
vuur uit te slaan, wordt
vuursteen genaamd.
Wanneer men den talksteen
met harst wrijft, wordt
hij elektriek.
De puimsteen is zoo ligt, dat
hij op het water drijft.
Het albaster is even zoo duur-
zaam als marmer, maar
niet zoo hard.
Het zuiverste witte marmer
wordt uit de mijnen van
Carrara getrokken.
De toetssteen wordt door de
juweliers gebruikt, om de
zuiverheid van het goud
te toetsen.
Een wetsteen is een zeer zachte
steen, die door de slijpers
gebruikt wordt om scheer-
en pennemessen te slijpen.
Elke zelfstandigheid welke,
door lengte van tijd, de hard-
heid van steen verkregen
i