Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
CHAP. XXXI.
MinemZs, Metals, Stones.
Yesterday I bought a quantity
of specimens for my ?nweral
ca6met.
One would think that the coal-
mines must at last be ex-
Aaasted.
Those of New-Castle are the
largest in the world.
.Metals are seldom found on
the swface of the earth.
The various sorts of ore are
brought up from pits many
hundred feet deep.
The perpendicular entry to
such a pit is called a shaft.
The pure metal of the ore must
be separated from the dross
by smelting.
The inferior metal, that is
sometimes puj'posely mixed
with a purer one, is afloy.
Platina was once much dearer
than gold.
England is extremely rich in
copper mines.
Brass and bronze are both
mixtures of copper and zinc.
Tin is a metal in itself, but
thin plates composed of iron
and tin, are also called tin.
A <i/iman is an ar<i/icer who
makes utensils of such plates.
Pewter is a composiVi'on of tin,
lead and brass.
HOOFDSTUK XXXI.
Delfstoffen, Metalen, Steenen.
Gisteren kocht ik een menigte
voorwerpen voor mijn kabi-
net van naturalië'n.
Men zou denken dat de kolen-
mijnen toch ten laatste uit-
geput moesten worden.
Die van Nevv-Castle zijn de
grootsten van de wereld.
Men vindt zelden metalen op
de oppervlakte van de aarde.
De verschillende soorten van
erts worden naar boven ge-
bragt uit kuilen, die vele
honderden voeten diep zijn.
De loodregte ingang in zulk
een kuil wordt de put ge-
naamd.
Het zuivere metaal van den
erts moet van het schuim ge-
zuiverd worden door smel-
ting.
Het slechtere metaal, dat som-
tijds met opzet met zuiverder
vermengd wordt, is allooi.
Platina was vroeger veel duur-
der dan goud.
Engeland is zeer rijk aan ko-
permijnen.
Metaal en brons zijn beide
mengsels van koper en zink.
Het tin is ook een metaal,doch
dunne platen van ijzer en tin,
worden ook tin genaamd.
Een blikslager vervaardigt
gereedschappen van zulke
platen.
Pewter (peauter) is eene za-
mensmelting van tin, lood
en brons.