Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
Our silk-worms have not suc-
ceeded this year.
We saw a great quantity of
glow-worms.
Look at that spider ! There are
3 flies hanging in its web.
Where can all these ants come
from ?
An immense swarm of Zocusts
has destroyed the whole ve-
getation.
We can't sit in our garden for
the gnats.
Is that a bee or a wasp I hear
humming ?
Don't go too near the bee-
hive.
All the hedges are covered
with cockchafers.
How the beetles are buzzing
through the air !
I'm very much afraid of ear-
wigs.
How beautifully that Sutterfly
is variegated !
I wonder what sort of chrysa-
lis it came from.
See wat a long black horn that
green caterpillar has.
A mite is the smallest living
creature.
Each of these cherries has a
maggot in it.
The house is absolutely full of
re7min.
I'm bitten all over by fleas.
The poor little beggar-girl was
covered with lice.
The smell of bugs is quite
dis^'usting.
Onze zijdewormen zijn in dit
jaar niet gelukt.
Wij zagen een groote menigte
glimwormen.
Zie die spin eens. Er hangen
3 vliegen in haar web.
Waar kunnen al deze mieren
van daan komen?
Een groote zwerm sprinkha-
nen heeft al het gewas ver-
nield.
Wij kunnen niet in den tuin
zitten van wege de muggen.
Hoor ik daar een bij of een
wesp brommen?
Ga niet te digt bij den bijen-
korf.
Alle heggen zijn vol meike-
vers.
Hoe gonzen de kevers door de
lucht!
Ik ben zeer bang voor oor-
wormen.
Hoe fraai is dat kapelletje
gekleurd!
Ik zou wel eens willen weten
uit welk een pop het ge-
komen is.
Zie, wat een langen, zwarten
horen heeft deze groene rups.
Een mijt is het kleinste leven-
de schepsel.
In elke van deze kersen is
een made.
Het huis is geheel vol on-
gedierte.
Ik ben overal door de vlooijen
gebeten.
Het kleine bedelaarsmeisje
was bedekt met luizen.
De reuk der wandluizen is
zeer walgelijk.