Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Herrings and anchovies are
known all over the world.
Tortoises or turtles are more
eaten in England than any-
where else.
AVhat bait do you put on
your hook?
I usually bait with a fly.
It depends on what I'm ang-
ling for.
I've seen nothing but young
fry the whole morning.
1 see you've a good many
fish in the trough.
There's a pond in the garden ,
full of gold-and Si'Zverfish.
CHAP. XXX.
RepizVes and Insects.
The crocodile is the giant of
the liz&rd tribe.
What do you call and am-
phibioViS animal.
Serpent is the general expres-
sion for all snakes.
The adder is venomous.
The flesh of the rattle-snake
may be eoten without dan-
ger.
The scorpion is said to be
imperishable in fire.
What a monstrous, ugly toad !
There's a frog hopping cross
the path.
Take care or you'll tread on
that snail.
What a quantity of worms
have crawled out since the
rain.
Haring en ansjovis zijn over
de geheele wereld bekend.
Schildpadden worden in En-
geland meer gegeten dan er-
gens anders.
Welk lokaas doet gij aan uw
vischhaak ?
Ik visch gewoonlijk met een
vlieg.
Dat hangt er van af naar
welken visch ik hengel.
Ik heb den ganschen morgen
niets dan scholen van jonge
visschen gezien.
Ik zie dat gij veel visch in
de kaar hebt.
In den tuin is een vijver vol
goud- en zilvervisch.
HOOFDSTUK XXX.
Kruipende Dieven en Insekten.
De krokodil is de reus van het
geslacht der hagedissen.
Wat noemt men een amplii-
bie?
Serpent is de gewone bena-
ming van alle slangen.
De adder is vergiftig.
Het vleesch van de ratelslang
kan zonder gevaar gegeten
worden.
Men zegt dat de schorpioen in
het vuur niet verbrandt.
Welk een monsterachtige, lee-
lijke pad 1
Daar springt een kikvorsch
over het pad.
Pas op of gij zult op die slak
trappen.
Welk een menigte wormen is
er sedert den regen voor den
dag gekomen.