Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Chapter. Page.
XXVIII. Birds. 102
XXIX. Irishes. 107
XXX. Reptiles and In-
sects, 108
XXXT. Minerals, Metals,
Stones. _ 110
XXXII. Professfons. Trades
and Occupations. 113
XXXIII. Buying and Selling. 119
XXXIV. Commerce, Ex-
change and Money
Matters. 121
XXXV. Measures and
Weights. 128
XXXVI. Travelling and arri-
ving at an Inn. Rail-
ways, Steamboats. 130
XXXVII. Horses and Carria-
ges. 145
XXXVIII. Bathing.Swimming. 150
XXXIX, Smoking. Snufftak-
ing. 151
XL. Newspapers and Pe-
riodicals. 153
XLI. Pleasures and Amu-
sements. 155
XLII. Fencing. 159
XLIII. Dancing. Ball. 161
XLIV. Cards. 164
XLV. Church. Religion. 167
XLVI. University, School,
Education etc. 170
XLVII. English Constitu-
tion, Legislature,
etc. 172
XLVIII. Army. 175
XLIX. The navy. Nautical
terms. 179
L. Titles. 192
Hoofdstuk. Bladz.
XXVIII. Vogels. 102
XXIX. Visschen. 107
XXX. Kruipende Dieren
en Insekten. 108
XXXI. Delfstoffen, Meta-
len, Steenen. 110
XXXII. Standen, Handel en
Beroepen. 113
XXXIII. Koopen en Verkoo-
pen. 119
XXXIV. Handel-, Beurs-en
Geldzaken. 121
XXXV. Maten en Gewigten. 128
XXXVI. Reizen en aankomst
aan een logement.
Spoorwegen,Stoom-
booten. 130
XXXVII. Paarden en Wagens. 145
XXXVIIl. Baden. Zwemmen. 130
XXXIX. Rooken. Snuiven. 151
XL. Nieuwspapieren en
Tijdschriften. 153
XLI. Vermaken en Uit-
spanningen. 155
XLII. Schermen. 159
XLIII. Het Dansen. Het
Bal. 161
XLIV. Kaarten. 164
XLV. Kerk. Godsdienst. 167
XLVI. De Hoogescholen,
Scholen, Opvoe-
ding, enz. 170
XLVII. Engelsche Staatsre-
geling, Wetgeving,
enz. 172
XLVIII. De Landmagt. 175
XLIX. Het Zeewezen.
Scheepstermen. 179
L. Titels. 192