Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
Parrots and starlings have
great ieLcility in imitating
the /ittman speech.
I think 1 heard the cuckoo !
The mght\nga\e seldom sings
beyond the middle of June.
How sweetly that thrush is
tcarhWng in the woods.
My aunt has 6 or 8 young
canaries.
That pretty, speckled bird is
a sky-lark.
The goldfinch has a beauti-
ful plumage.
The linnet sings very much
like a canarybird.
The siskin has scarcely any
voice at all.
The best singer of all is the
JuZ/finch.
In his exterior, he is some-
thing like the robin.
It is a peculiarity of singing
birds that only the cock-
bird sings.
A very large cage for keeping
a variety of different birds
is called an aviary.
Persons who make a business
of breeding birds for sale
are called birds-/anciers.
There are also bird-catc/iers,
who live by catching birds
in large nets or with limed
twigs.
Papegaaijen en spreeuwen
bootsen gemakkelijk de
menschelijke stem na.
Ik meende den koekkoek te
hooren!
De nachtegaal zingt zelden
na het midden van Junij.
Hoe lieflijk kweelt die lijster
in de bosschen.
Mijn tante heeft 6 of 8 jonge
kanaries.
Die fraaije, gespikkelde vo-
gel is een leeuwrik.
De goudvink heeft fraaije
veren.
De vlasvink zingt bijna even
als de kanarie.
Het sijsje heeft bijna geen
stem.
De bloedvink is de beste zan-
ger.
Zijn uiterlijke gedaante heeft
wel iets van een rood-
borstje.
Het is iets bijzonders van
alle zingende vogels, dat
alleen het mannetje zingt.
Een groote kooi om verschil-
lende vogels te houden,
wordt aviary (vogelvlugt,
vollere) genoemd.
Lieden die er hun werk van
maken om vogels te laten
broeden om ze te verkoo-
pen , worden vogelaars ge-
noemd.
Er zijn ook vogelvangers , die
hun bestaan vinden door
vogels met groote netten
of gelijmde twijgjes te van-
gen.