Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
The falcon (a) is a very do-
cile creature and can be
trained for bunting.
He pursues a heron and kills
him in the air.
Falconry had gone quite out
of fashion, but is now com-
ing into vogue again.
The hawk makes all the smal-
ler birds tremile.
The kite is an inferior sort
of hawk.
To hunt with a falcon is call-
ed hawking.
I heard a Jittern booming
from the sedges.
BuzzmAs may be tamed, but
are not fit for hawking.
Ravens and crows are great
enemies to farmers.
Scarecrows are stuck up in
the fresh-sown fields, to
frighten them from the seed.
Young rooks are sometimes
called t choughs."
What an ugly looking owll
The ruin in our park is full
of bats.
Did you ever see an ostrich ?
The sparrows are beginning
to build.
The swallows have just ar-
rived.
Those must be gulls flying
over the river.
Magpies and ^acfcdaws are
noisy birds.
De valk is een zeer leerzaam
dier en kan op de jagt af-
gerigt worden.
Hij vervolgt een reiger en
doodt hem in de lucht.
De valkenjagt was geheel uit de
mode (niet meer in vogue, in
zwang) maar komt er weêr in.
De havik doet alle kleinere
vogels sidderen.
De wouw is een havik van
een kleinere soort.
Het jagen met een valk wordt
haicking genaamd.
Ik hoorde een roerdomp, die
uit de biezen kwam stuiven.
Basterdvalken kunnen getemd
worden , maar zij zijn niet
geschikt voor de valkenjagt.
Raven en kraaijen zijn groote
vijanden van de boeren.
Men plaatst vogelverschrik-
kers in de nieuw gezaaide
landen, om ze van het zaad
af te houden.
Jonge kaauwen worden som-
tijds nchoughs" genaamd.
AVat een leelijke uil!
De ruïne in ons park is vol
vleêrmuizen.
Hebt gij ooit een struis ge-
zien?
De musschen beginnen te nes-
telen.
De zwaluwen zyn zoo even
gekomen.
Dat zijn zeker meeuwen , die
daarover de rivier vliegen.
Eksters en kerkkraaijen zijn
onrustige vogels.
(o) In falcon wordt de l niet uitg.
5».