Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
One sajs, » He 's as proud
as a peacock,"
Hoiv he struts with his
tail spread out!
How his feathers glitter in
the sun!
I'm not very fond of pigeons,
I think I heard a turtledove
cooing.
Of all wild fowl, pheasants
are the best.
Then y dare say you never
eat grouse.
My favourite eating is pai--
tridge.
Quail shooting has already
be^u«.
How very early the wood-
coks appear this year.
What long bills those snipes
have !
Do you think we shall find
any teal on the pond?
Storks and cranes are remark-
able for the length of their
legs.
Those children are looking
for pZoyers' eggs.
The eagle is the largest bird
of prey.
He is a noble looking bird,
with a huge, hooked beak
and enonaons talons.
He will touch no carrion.
The nest of an eagle is cal-
led its eyrie.
The vulture has also immense
claws and is strong enough
to carry off a lamb.
Men zegt: n hij is zoo trotsch
als een paauw,"
Hoe stapt hij daar heen met
zijn uitgespreiden staart!
Wat glinsteren zijn veêren in
de zon!
Ik ben geen vriend van dui-
ven.
Ik geloof dat ik een tortel-
duif hoorde kirren,
Faisanten zijn van alle wilde
vogels de beste.
Dan durf ik zeggen dat gij
nooit korhanen gegeten hebt.
Mijn geliefkoosd eten is pa-
trijs.
Het kwartelschieten is reeds
begonnen.
Wat komen de houtsnippen
in dit jaar vroeg.
Wat hebben deze snippen
lange snebben.
Denkt gij dat wij talingen
in den vijver zullen vin-
den?
Ooijevaars en kraanvogels zijn
opmerkenswaardig wegens
de lengte der pooten.
Deze kinderen zoeken kievits-
eijereu.
De arend is de grootste roof-
vogel.
Hij is een fraaije vogel met
een grooten , krommen sna-
vel en ontzaggelijk groote
klaauwen.
Hij raakt geen aas aan.
Het nest van den arend noemt
men eyrie.
De gier heeft ook groote
klaauwen, en is sterk ge-
noeg om een lam weg te
dragen.